NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

Công bố thông tin: NSC phát hành cổ phiếu ESOP

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

 Tổng số cổ phiếu NSC dự kiến chào bán 123.840 cổ phiếu và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 1,24 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 15%.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược