MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

Kết quả kinh doanh: MNC chỉ lãi 265 triệu đồng quý 3

9 tháng, MNC cũng ghi nhận mức lợi nhuận khiêm tốn 2,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 7,6 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 3/2012 của công ty mẹ MNC, lợi nhuận sau thuế trong kỳ đã giảm 47,4% so với cùng kỳ, đạt có 265,5 triệu đồng.

MNC giải trình nguyên nhân như sau:

- Mặc dù doanh thu quý này có tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, từ 35,4 tỷ lên 37,2 tỷ nhưng do giá vốn bị ảnh hưởng của các chi phí đầu vào như xăng, nhiên liệu, vật tư phụ tung thay thế … nên giá vốn của quý này tăng 7,5%, điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 229 triệu, đạt 8 tỷ đồng.

- Ngoài ra, còn có một số chỉ tiêu ảnh hưởng đến sự chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa 2 kỳ kế toán nhưng không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MNC cũng ghi nhận mức lợi nhuận khiêm tốn 2,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 7,6 tỷ đồng.

BCTC giải trình chi tiết
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược