MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

Giải trình KQKD: MNC giảm 72,5% lợi nhuận sau 6 tháng

DO doanh thu tài chính giảm trong bối cảnh chi phí tăng cao.

Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung xin được giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế của báo cáo cáo tài chính bán niên năm 2012 so với cùng kỳ năm ngoái như sau:

Chỉ tiêu

6 tháng 2012

6 tháng 2011

Chênh lệch

Tỷ lệ

Doanh thu thuần

66.149.809.833

57.914.339.526

8.235.470.307

14,22

Giá vốn hàng bán

 49.791.567.269

 42.195.288.407

     7.596.278.862

18,00

Lợi nhuận gộp

 16.358.242.564

 15.719.051.119

        639.191.445

 4,07

Doanh thu hoạt động tài chính

4.563.943.049

10.238.146.672

 -5.674.203.623

 -55,42

Chi phí tài chính

   7.529.461.405

   8.246.608.059

 -717.146.654

-8,70

Chi phí bán hàng

   4.995.316.649

   4.811.374.490

        183.942.159

3,82

Chi phí quản lý doanh nghiệp

   6.173.428.726

   5.920.416.588

      253.012.138

4,27

Lợi nhuận sau thuế

   1.958.889.867

   7.124.690.170

  -5.165.800.303

-72,51

 Kết quả kinh doanh bán niên 2012 giảm do nguyên nhân:

- Doanh thu hoạt động tài chính giảm do không thực hiện điều chuyển lợi nhuận từ Công ty con về.

- Mặc dù doanh thu tăng, nhưng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn vì vậy lợi nhuận gộp tăng không đáng kể nên không tác động lớn đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Các chỉ tiêu chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN ảnh hưởng không đáng kể đến sự chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược