MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, lợi nhuận MNC chỉ bằng 11% cùng kỳ

Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh.

CTCP Mai Linh miền Trung (mã CK: MNC) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 của công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 37,2 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 10,94 tỷ đồng tăng 19% so với quý II/2011.

Trong kỳ doanh thu tài chính chỉ đạt gần 652 triệu đồng giảm mạnh so với mức 8,5 tỷ đồng đạt được trong quý II/2011 chủ yếu là do công ty không được nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con (cùng kỳ công ty thu được gần 6,6 tỷ đồng).

Ngoại trừ chi phí bán hàng tăng thêm gần 50%, các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ đều giảm. Kết quả, MNC mẹ đạt 933,5 triệu đồng LNST chỉ bằng 11% mức lãi ròng cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, LNST đạt 1,23 tỷ đồng bằng 1/6 mức LNST của nửa đầu năm 2011.

Mới đây, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết cổ phiếu MNC trên HNX.


Theo - HNX/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược