MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

MNC: Sẽ hủy niêm yết tại HNX

CTCP Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC) thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 với các chỉ tiêu:
 
Doanh thu :   347.770.561.749 VNĐ

Lợi nhuận trước thuế:   10.050.368.163 VNĐ

Lợi nhuận sau thuế :     6.916.391.393 VNĐ

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2012:

TỔNG DOANH THU : 360.487.668.000 VNĐ

Doanh thu taxi :    319.203.418.000 VNĐ

Doanh thu trang trại :          8.400.000.000 VNĐ

Doanh thu xe Buýt :       22.721.250.000 VNĐ

Trạm dừng nghỉ Quảng Bình :      10.163.000.000 VNĐ

TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ : 10.011.229.000 VNĐ

Đại hội cũng quyết định tạm dừng việc niêm yết cổ phiếu của công ty Mai Linh Miền Bắc tại HNX và chờ thị trường chứng khoán thuận lợi hơn”.

công ty dự kiến sẽ phát hành 80 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2012 để đầu tư 180 xe taxi mới và mua bán sáp nhập với công ty khác nhằm mở rộng thị trường và địa bàn hoạt động. Trái phiếu có thời hạn 3 -5 năm và có thời gian chuyển đổi linh hoạt định kỳ hàng năm.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược