MNC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (HNX)

MNC: LNST công ty mẹ tăng đột biến 200% so với năm 2010 đạt 9,7 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 của công ty mẹ trong đó, doanh thu đạt 32,46 tỷ đồng tăng 16,2% so với cùng kỳ.

LNST trong quý đạt 448,5 đồng giảm 32,27% so với cùng kỳ năm 2010.

- Mặc dù Doanh thu của Quý này năm nay tăng 16,2% tương đương 4.545 triệu so với cùng kỳ năm trước nhưng đồng thời giá vốn của năm nay cũng cao hơn năm trước 13,93% tương đương 3.075 triệu là do chi phí đầu vào như xăng dầu, vật tư, phụ tùng, lương … tăng giá.

- Cũng do biến động giá cả và các yếu tố đầu vào khác trên thị trường nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý của quý này năm nay cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước 890 triệu tương ứng 19,64%.

- Bên cạnh đó, Lợi nhuận khác (Lợi nhuận từ việc thanh lý vật tư và xe cũ) Quý này năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước giảm 195 triệu là do quý này năm nay không có thanh lý vật tư và xe cũ.

Lũy kế cả năm doanh thu đạt 125,85 tỷ đồng tăng nhẹ 6%, LNST đạt 9,7 tỷ đồng tăng 200%.

Báo cáo Tài chính công ty mẹ quý IV/2011.

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 385,93 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 30,67 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 150,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,0 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX4,5 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX11,7 0,0 (0,0%) 4,63,0
HSX16,4 0,0 (0,0%) 4,03,2
HSX619.315,3 +619.309,3 (10.443.664,9%) 0,310,7
HNX4,2 -0,2 (-4,5%) 0,74,1
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,6 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -54,0 (-100,0%) 3,33,5
HNX17,6 +1,6 (10,0%) 0,322,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược