MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Đã mua 142.300 cổ phiếu quỹ

CTCP Minh Hữu Liên đã mua 142.300 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 142.300 CP

Tên tổ chức niêm yết: CTCP Minh Hữu Liên

 

Vốn điều lệ: 39,763,500,000 đồng

 

Mã chứng khoán: MHL

 

Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 142.300 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 142.300 CP

 

Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: nguồn thặng dư vốn

 

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

 

Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do thị trường có nhiều biến động nên chưa thực hiện hết số lượng đăng ký

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 22/08/2011

 

Ngày kết thúc giao dịch: 21/10/2011

 

Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: CTCK FPT


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,5 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX6,9 +0,6 (9,5%) 1,35,6
HSX35.389,9 +35.346,3 (81.069,5%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX35.389,6 +35.375,3 (247.379,6%) 1,55,5
HSX787.415,5 +787.374,2 (1.906.475,0%) 2,310,4
HSX115.015,8 +115.003,5 (931.202,0%) 3,76,5
HNX3,5 -0,1 (-2,8%) 0,429,3
HNX0,0 -11,7 (-100,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược