MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

Kế hoạch 2013: MHL đặt kế hoạch lợi nhuận 6 tỷ đồng

ĐHCĐ quyết định chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%, tương đương 3,97 tỷ đồng.

CTCP Minh Hữu Liên (MHL) thông báo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 được tổ chức ngày 22/01/2013.

Theo đó ĐHCĐ đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2012 với doanh thu thuần 282,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hơn 3 tỷ và 1,8 tỷ đồng sau thuế.

Do phần lợi nhuận sau thuế không đạt theo kế hoạch đã đề ra nên Hội Đồng Quản Trị đề xuất không chi trả cổ tức năm 2012.

Về kế hoạch năm 2013, MHL dự kiến đạt 431,5 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận trước thuế 8,75 tỷ đồng và 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. ĐHCĐ quyết định chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 10%, tương đương 3,97 tỷ đồng.

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013


Theo - StoxPlusKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược