MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên xin thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại địa chỉ 1022 Khu phố 3, Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/03/2012.

Lý do chấm dứt hoạt động nhằm cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,5 -0,2 (-11,8%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,6 -0,4 (-10,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược