MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL) thông báo thay bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Theo đó, ông Phan Văn Dũng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/03/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,4 0,0 (0,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,429,3
HNX9,0 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược