MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

MHL: Chi phí tăng, Quý III lỗ ròng 550 triệu đồng

Giá nguyên liệu, giá nhân công tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý III/2011 của CTCP Minh Hữu Liên (MHL) đạt âm 0,55 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng chỉ lãi hơn 2,1 tỷ, giảm 36,6% so với cùng kỳ.

Riêng trong Quý III/2011 MHL đạt gần 56 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ sau thuế 0,55 tỷ đồng.

 

So với cùng kỳ 2010, chỉ tiêu doanh thu biến động tăng nhẹ 2% nhưng lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm mạnh.

 

Theo giải trình của MHL, nguyên nhân chủ yếu là do giá bán hàng xuất khẩu không thay đổi trong khi giá nhân công tăng, giá nguyên liệu cũng tăng.

 

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng từ 1,3 tỷ lên 1,7 tỷ và chi phí quản lý tăng từ 1 tỷ lên 1,9 tỷ, trong khi doanh thu tài chính chỉ đạt 0,3 tỷ đồng.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt hơn 2,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Báo cáo tài chính chi tiết


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,3 +0,1 (8,3%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 1,35,6
HSX35.389,8 +35.353,7 (97.797,1%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX716.636,3 +716.618,8 (4.094.964,8%) 1,55,5
HSX690.094,4 +690.064,6 (2.319.545,0%) 2,310,4
HSX521.994,3 +521.987,6 (7.779.248,7%) 3,76,5
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) 0,429,3
HNX9,2 +0,2 (2,2%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược