MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Quyền lợi cổ đông: MCG – 12/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo sau.

 

 

Ngày 05/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 185/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã CK: MCG) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 12/03/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/03/2013
 
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
 
Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược