MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Giao dịch nội bộ: MCG – Phó Tổng Giám đốc bán bất thành 20.000 CP

Do diễn biến giá không phù hợp nên ông Hoàng Văn Hưng – Phó Tổng Giám đốc của MCG đã không bán được cổ phiếu như đã đăng ký.

 

 Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Hưng

Mã chứng khoán: MCG

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 31.000 CP

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP

Số lượng CP đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 31.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 9/1/2013 đến ngày 4/2/2013.

Lý do không giao dịch  hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX256.573,5 +256.567,9 (4.581.569,5%) 1,84,8
UPCOM2,5 -0,4 (-13,8%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.818,9 (30.621,0%) 4,13,4
HSX265.421,0 +265.401,5 (1.361.033,4%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX70.779,0 +70.762,5 (428.863,9%) 0,78,2
UPCOM7,1 +0,9 (14,5%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược