MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Vi phạm CBTT: MCG – Con Thành viên HĐQT chậm báo cáo giao dịch

Ông Nguyễn Dương Minh là con ông Nguyễn Bình Dương – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ của CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 31/01/2013 chậm trễ so với quy định.

Bà Nguyễn Vĩnh Chân là vợ ông Nguyễn Bình Dương – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ của MCG đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 31/01/2013 chậm trễ so với quy định. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược