MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Giao dịch liên quan: MCG – Con Tổng Giám đốc đăng ký bán 8.810 CP

Ngoài ra, Vợ Tổng Giám đốc cũng đăng ký bán 27.660 cổ phiếu từ ngày 8/1/2013.

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Vĩnh Chân

 • Mã chứng khoán: MCG
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 27.665 CP
 • Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Bình Dương
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
 • Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27.660 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 05 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 8/1/2013 đến ngày 6/2/2013.

2. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Dương Minh

 • Mã chứng khoán: MCG
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.812 CP
 • Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Bình Dương
 • Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
 • Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Con
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8.810 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 02 CP
 • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
 • Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
 • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 8/1/2013 đến ngày 6/2/2013.

Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX690.094,1 +690.088,3 (11.836.849,2%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX265.421,1 +265.394,7 (1.005.282,8%) 4,13,4
HSX88.473,8 +88.453,9 (444.492,0%) 3,04,2
HNX6,1 +0,1 (1,7%) 2,23,5
HSX15,5 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược