MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Hoạt động DN: MCG thông qua cổ phần hóa Công ty Văn Lâm

CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn và cổ phần hóa Công ty TNHH cơ khí Văn Lâm.

 Theo đó, vốn điều lệ của Công ty Văn Lâm sẽ tăng từ 8 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Trong đó MCG sở hữu 45% vốn tương ứng 450.000 CP còn lại 55% là của đối tác chiến lược, cá nhân và người lao động.

Thời gian chuyển đổi và chính thức hoạt động của Công ty TNHH cơ khí Văn Lâm là từ ngày 1/1/2013.


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược