MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Kế hoạch kinh doanh: MCG khó hoàn thành trong năm 2012

Lãnh đạo CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG) cho biết, trong năm nay, Công ty sẽ khó hoàn thành kế hoạch kinh doanh (1.707 tỷ đồng doanh thu, 63,77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế).

Tuy nhiên, Công ty chưa tính đến việc điều chỉnh giảm kế hoạch, mặc dù 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,56 tỷ đồng, đạt khoảng 6% kế hoạch năm.

Theo MCG, tổng nhu cầu vốn trong năm 2012 của Công ty khoảng 474 tỷ đồng, trong đó, đầu tư cho các dự án chiếm 71%, gồm Dự án 102 Trường Chinh khoảng 100 tỷ đồng, Dự án Long Hưng 120 tỷ đồng, Thủy điện Văn Chấn hơn 56 tỷ đồng, Thủy điện Nậm Hóa khoảng 40 tỷ đồng…

MCG có kế hoạch huy động thêm 350 tỷ đồng khi có điều kiện thuận lợi, bằng phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. 


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược