MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Vi phạm CBTT: MCG bị nhắc nhở chậm CBTT

Sở GDCK Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) chậm công bố nghị quyết Hội đồng quản trị.

Cụ thể, ngày 25/10/2012 Sở GDCK Tp.HCM đã nhận được nghị quyết Hội đồng quản trị của MCG về việc góp vốn vào Meco.

Tuy nhiên, khi xem xét nghị quyết này được ký vào ngày 20/9/2012. Như vậy, MCG đã chậm công bố thông tin theo quy định của Bộ tài chính.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX256.573,5 +256.567,9 (4.581.569,5%) 1,84,8
UPCOM2,5 -0,4 (-13,8%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.818,9 (30.621,0%) 4,13,4
HSX265.421,0 +265.401,5 (1.361.033,4%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX70.779,0 +70.762,5 (428.863,9%) 0,78,2
UPCOM7,1 +0,9 (14,5%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược