MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

KQKD 9 tháng: Lợi nhuận MCG giảm 74% so với cùng kỳ

Các khoản phải thu ngắn hạn của MCG tại thời điểm 30/9/2012 lên tới hơn 700 tỷ đồng, tăng 112 tỷ so với đầu năm, hàng tồn kho hơn 800 tỷ, tăng 182 tỷ đồng so với đầu năm.

CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã MCG) công bố kết quả kinh doanh quý III/2012.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2012 của MCG đạt 430,13 tỷ đồng, giảm 18,6% quý III năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 1.249 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% cùng kỳ 2011. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn hàng bán/doanh thu thuần của MCG lên tới 98,5%.

Doanh thu tài chính quý này đạt 15 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% quý III năm trước, lũy kế 9 tháng đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 15% cùng kỳ 2011.

Doanh thu khác đạt 1,7 tỷ đồng, 9 tháng đạt 5,52 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2011.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2012 của MCG đạt 508 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 376 triệu đồng, giảm 72% so với quý III năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của MCG đạt 4,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 3,56 tỷ đồng, giảm 74% cùng kỳ 2011.

Các khoản phải thu ngắn hạn của MCG tại thời điểm 30/9/2012 lên tới hơn 700 tỷ đồng, tăng 112 tỷ so với đầu năm, hàng tồn kho hơn 800 tỷ, tăng 182 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của công ty lên tới 1.432 tỷ đồng, tăng 230 tỷ so với đầu năm, trong đó tăng chủ yếu ở khoản mục phải trả người bán và người mua trả tiền trước. Nợ chịu lãi của công ty đạt 674 tỷ đồng. 


Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược