MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Hoạt động doanh nghiệp: MCG thông qua góp vốn vào Công ty MeCo

Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện & Xây dựng Việt Nam (MCG) thống nhất góp vốn vào CTCP Bất động sản MeCo.

Tổng số tiền MCG góp vốn là 13,5 tỷ đồng, tương ứng 90% vốn điều lệ của CTCP Bất động sản MeCo.

Lộ trình góp vốn: Được thực hiện từ ngày 24/10/2012 đến hết ngày 20/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,37,1
HSX690.094,1 +690.088,3 (11.836.849,2%) 1,84,8
UPCOM0,0 -3,9 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX265.421,1 +265.394,7 (1.005.282,8%) 4,13,4
HSX88.473,8 +88.453,9 (444.492,0%) 3,04,2
HNX6,1 +0,1 (1,7%) 2,23,5
HSX15,5 0,0 (0,0%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -6,6 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược