MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Hoạt động doanh nghiệp: MCG thông qua góp vốn vào Công ty MeCo

Hội đồng quản trị CTCP Cơ điện & Xây dựng Việt Nam (MCG) thống nhất góp vốn vào CTCP Bất động sản MeCo.

Tổng số tiền MCG góp vốn là 13,5 tỷ đồng, tương ứng 90% vốn điều lệ của CTCP Bất động sản MeCo.

Lộ trình góp vốn: Được thực hiện từ ngày 24/10/2012 đến hết ngày 20/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX256.573,5 +256.567,9 (4.581.569,5%) 1,84,8
UPCOM2,5 -0,4 (-13,8%) 0,312,1
UPCOM0,0 -49,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX8.847,7 +8.818,9 (30.621,0%) 4,13,4
HSX265.421,0 +265.401,5 (1.361.033,4%) 3,04,2
HNX0,0 -5,8 (-100,0%) 2,23,5
HSX70.779,0 +70.762,5 (428.863,9%) 0,78,2
UPCOM7,1 +0,9 (14,5%) 3,23,1
UPCOM0,0 -5,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược