MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

BCTC hợp nhất: MCG giảm 88% lợi nhuận sau 6 tháng

6 tháng MCG đạt 1,23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2012.

Theo đó, quý II/2012, MCG đạt doanh thu 486,7 tỷ đồng tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt 440 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt 43,1 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 10,3 tỷ đồng, gấp 2 lần quý II/2011. Trong kỳ, doanh thu và chi phí tài chính của MCG đều giảm so với năm trước. Công ty đạt 1,18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MCG đạt 827,5 tỷ đồng daonh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng với tốc độ lớn hơn. Lợi nhuận gộp của MCG đạt 15 tỷ đồng, giảm 57,6%. MCG đạt 1,23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 88%.

Năm 2012, MCG có kế hoạch doanh thu 1.708 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 64 tỷ đồng.
 

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2012 của MCG
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: HSX


Theo - HSX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược