MCG

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (HSX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, MCG thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

Nhờ có 3,06 tỷ đồng lợi nhuận khác đã giúp cho lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ MCG thoát lỗ khi đạt 1,52 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) thông báo kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Doanh thu thuần quý II đạt 487 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2011. Lãi gộp đạt 9,64 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 17,07 tỷ đồng, giảm 40,54% so với cùng kỳ. Công ty lỗ thuần 1,04 tỷ đồng quý II nhưng nhờ có 3,06 tỷ đồng lợi nhuận khác nên lãi sau thuế giữ được mức dương, đạt 1,52 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2011 công ty lỗ 6,84 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, MCG lãi 3,19 tỷ đồng, giảm 74,42% so với 6 tháng năm 2011.


Theo - HOSE/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.817,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 178,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 133,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược