MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Quyền lợi cổ đông: MBB - 22/3 GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến cuối tháng 04 năm 2013.

 

Ngày 15/03/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 278/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã CK: MBB) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:      22/03/2013

Ngày đăng ký cuối cùng:                     26/03/2013

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thời gian và địa điểm: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2013 tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm chính thức Ngân hàng sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng)

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược