MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Niêm yết bổ sung: MBB được niêm yết bổ sung 62,5 triệu cổ phiếu

Ngày niêm yết có hiệu lực vòa 7/2/2013.

 

Ngày 05/02/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 38/2013/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã CK: MBB) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 62.500.000 cổ phiếu (Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 625.000.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 07/02/2013

Niêm yết bổ sung: MBB được niêm yết bổ sung 62,5 triệu cổ phiếuMBB

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 +0,6 (1,8%) 2,67,0
HSX637.010,3 +636.974,8 (1.794.295,2%) 2,20,0
HSX486.605,1 +486.577,6 (1.772.596,1%) 2,59,0
HSX495.452,3 +495.438,1 (3.489.000,7%) 2,36,9
HSX716.636,6 +716.597,7 (1.844.524,4%) 2,10,0
HSX442.368,2 +442.345,6 (1.957.281,5%) 3,24,3
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,9 +0,2 (2,3%) -2,0-3,3
HSX283.115,7 +283.103,0 (2.237.968,4%) 2,49,5
HSX44.237,1 +44.209,1 (157.889,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược