MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Công bố thông tin: MBB thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu không bán hết như sau:

Số cổ phiếu lẻ còn lại sau đợt phát hành của MBB là 2.617.952 CP. MBB sẽ chào bán số cổ phiếu cho Tập đoàn viễn thông quân đội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu vào 24/1/2013.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược