MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Kết quả kinh doanh: Tăng trưởng tín dụng 2012 của MBB đạt 25,6%

Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MBB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với lợi nhuận trước thuế riêng hoạt động ngân hàng đạt 3.024 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 25,6% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Cụ thể, kết thúc năm 2012, dư nợ cuối kỳ của ngân hàng đạt 74.564 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với toàn ngành chiếm dưới 2% tổng dư nợ. Đặc biệt, MBB cũng thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ theo quy định của NHNN.

Thực hiện chủ trương của NHNN, dư nợ tín dụng của MBB tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh háng tiêu dùng thiết yếu như thương mại công nghiệp nhẹ hàng tiêu dung, sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm, dược phẩm,… Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bao gồm chi nhánh nước ngoài của MBB trong năm 2012 so với năm 2011 là 25,6%.

Các chỉ tiêu kinh doanh khác của MBB cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Cụ thể, so với năm 2011, tổng tài sản tăng 30%, đạt giá trị 176.019 tỷ đồng; huy động vốn tăng 32%, đạt gần 118.000 tỷ đồng; vốn điều lệ cũng tăng lên 10.000 tỷ đồng, và hiện tại, được sự chấp thuận của NHNN, MBB cũng đang tiến hành tăng vốn điều lệ lên 10.625 tỷ đồng.

Năm 2012 cũng là năm MBB chú trọng tăng trưởng ở các hoạt động dịch vụ theo hướng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới, tiện ích như eMB, BankPlus, quản lý tài khoản MB VIP, sản phẩm tư vấn quản lý tài sản MB Private, chương trình sim thẻ cào, dịch vụ trọng gói LC xuất khẩu… Nhờ đó, so với năm 2011, tổng thu thuần từ hoạt động dịch vụ của MBB cũng tăng 19%; phát triển trên 145.000 thẻ mới và 512 điểm chấp nhận thanh toán qua thẻ. Đặc biệt, hoạt động bảo lãnh tăng 62%, đạt 130% kế hoạch năm.

Đại diện của MBB cho biết, cơ cấu tỷ trọng lợi nhuận của MBB có những thay đổi hợp lý. Theo đó, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ có xu hướng tăng lên trong khi tỷ trọng lợi nhuận từ tín dụng giảm xuống. Tổng lợi nhuận trước thuế riêng hoạt động ngân hàng của MBB đạt 3.024 tỷ đồng, đạt mức kỳ vọng của Hội đồng Quản trị. Đặc biệt, tong năm 2012, MBB đã thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh cho các đối tượng ưu tiên, dẫn đến lợi nhuận biên giảm xuống đáng kể.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2012, MBB đã chủ động giảm lãi suất các khoản nợ cũ đối với khách hàng tốt xuống tương đương với mức lãi suất cho vay hiện hành, triển khai nhiều chương trình hạ lãi suất và giảm phí cho đối với từng nhóm doanh nghiệp cụ thể. Đồng thời, MBB cũng triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng linh hoạt, hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, chủ động cùng khách hàng xây dựng các phương án cơ cấu nợ hợp lý, đúng quy định với mục tiêu hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trước mắt. Nhờ đó, kết quả lợi nhuận của MBB vẫn đạt mức khả quan trong khi biên lợi nhuận giảm xuống đáng kể. 


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược