MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

MBB – Tổng công ty 28 đã bán trên 8,3 triệu quyền mua

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 24/12/2012 đến ngày 4/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty 28

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 8.307.057 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đậu Quang Lành

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 28

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 8.307.057 quyền mua

Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 20:1

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 8.307.057 quyền mua

Số lượng quyền mua đã bán: 8.307.057 quyền mua

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.307.057 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/12/2012 đến ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX230.031,7 +229.996,4 (651.547,9%) 2,20,0
HSX752.025,9 +751.997,8 (2.676.148,7%) 2,59,0
HSX176.947,3 +176.933,3 (1.259.311,7%) 2,36,9
HSX265.421,2 +265.382,4 (683.094,9%) 2,10,0
HSX424.673,5 +424.650,6 (1.850.329,3%) 3,24,3
HNX8,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) -2,0-3,3
HSX725.483,7 +725.471,0 (5.712.369,7%) 2,49,5
HSX123.863,3 +123.835,0 (437.579,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược