MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

MBB – Tổng công ty 28 đã bán trên 8,3 triệu quyền mua

Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 24/12/2012 đến ngày 4/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty 28

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 8.307.057 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Đậu Quang Lành

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 28

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 8.307.057 quyền mua

Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 20:1

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 8.307.057 quyền mua

Số lượng quyền mua đã bán: 8.307.057 quyền mua

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 8.307.057 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/12/2012 đến ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX28,5 +1,0 (3,6%) 2,67,0
HSX513.147,2 +513.116,2 (1.655.213,6%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.973,2 (2.456.344,5%) 2,59,0
HSX8.847,5 +8.833,9 (64.716,8%) 2,36,9
HSX176.947,5 +176.919,5 (631.855,4%) 2,10,0
HSX778.567,9 +778.547,5 (3.807.078,0%) 3,24,3
HNX10,1 +0,1 (1,0%) 0,415,0
HNX7,5 +0,3 (4,2%) -2,0-3,3
HSX123.863,2 +123.851,2 (1.032.093,0%) 2,49,5
HSX353.894,7 +353.869,4 (1.401.463,0%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược