MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: MBB – TCT Trực thăng Việt Nam đã bán gần 53 triệu quyền mua

Giao dịch được thực hiện vào ngày 4/1/2013 theo phương thức thỏa thuận.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Trực thăng Việt Nam

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 52.882.207 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hà Tiến Dũng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT Trực thăng Việt Nam

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 52.882.207 quyền mua

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 52.882.207 CP

Số lượng quyền mua đã bán: 52.882.207 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 52.882.207 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,0 -0,1 (-0,3%) 2,67,0
HSX88.473,9 +88.441,2 (270.049,4%) 2,20,0
HSX185.794,8 +185.775,2 (950.256,8%) 2,59,0
HSX530.841,8 +530.825,8 (3.317.661,0%) 2,36,9
HSX734.331,2 +734.301,1 (2.439.538,5%) 2,10,0
UPCOM10,8 -0,2 (-1,8%) 1,30,0
HSX8.847,6 +8.827,0 (42.849,4%) 3,24,3
HNX8,2 -0,1 (-1,2%) 0,415,0
HNX7,1 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX35.389,6 +35.377,8 (301.087,7%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược