MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: MBB – TCT Trực thăng Việt Nam đã bán gần 53 triệu quyền mua

Giao dịch được thực hiện vào ngày 4/1/2013 theo phương thức thỏa thuận.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Trực thăng Việt Nam

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 52.882.207 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hà Tiến Dũng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT Trực thăng Việt Nam

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 52.882.207 quyền mua

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 52.882.207 CP

Số lượng quyền mua đã bán: 52.882.207 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 52.882.207 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 +0,6 (1,8%) 2,67,0
HSX637.010,3 +636.974,8 (1.794.295,2%) 2,20,0
HSX486.605,1 +486.577,6 (1.772.596,1%) 2,59,0
HSX495.452,3 +495.438,1 (3.489.000,7%) 2,36,9
HSX716.636,6 +716.597,7 (1.844.524,4%) 2,10,0
HSX442.368,2 +442.345,6 (1.957.281,5%) 3,24,3
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,9 +0,2 (2,3%) -2,0-3,3
HSX283.115,7 +283.103,0 (2.237.968,4%) 2,49,5
HSX44.237,1 +44.209,1 (157.889,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược