MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: MBB – TCT Trực thăng Việt Nam đăng ký bán gần 53 triệu quyền mua cổ phiếu

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 4/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Trực thăng Việt Nam

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 52.882.207 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hà Tiến Dũng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT Trực thăng Việt Nam

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 52.882.207 quyền mua

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 52.882.207 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 52.882.207

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX27,6 -0,7 (-2,5%) 2,67,0
HSX336.200,0 +336.169,0 (1.084.416,1%) 2,20,0
HSX265.421,0 +265.399,0 (1.206.359,2%) 2,59,0
HSX362.741,9 +362.728,6 (2.717.067,8%) 2,36,9
HSX150.405,4 +150.375,4 (501.251,4%) 2,10,0
HSX380.436,7 +380.416,1 (1.851.173,4%) 3,24,3
HNX10,0 +0,2 (2,0%) 0,415,0
HNX7,4 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX681.246,8 +681.234,8 (5.676.957,0%) 2,49,5
HSX468.910,3 +468.884,6 (1.820.911,0%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược