MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: MBB – TCT Trực thăng Việt Nam đăng ký bán gần 53 triệu quyền mua cổ phiếu

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 4/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Trực thăng Việt Nam

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 52.882.207 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hà Tiến Dũng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT Trực thăng Việt Nam

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 52.882.207 quyền mua

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 52.882.207 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 52.882.207

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,6 +1,2 (3,4%) 2,67,0
HSX451.215,6 +451.189,8 (1.748.797,8%) 2,20,0
HSX97.321,2 +97.296,8 (398.757,4%) 2,59,0
HSX389.284,0 +389.269,9 (2.770.604,5%) 2,36,9
HSX698.941,8 +698.906,7 (1.991.187,2%) 2,10,0
HSX79.626,5 +79.603,9 (352.229,6%) 3,24,3
HNX6,9 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,3 +0,1 (1,2%) -2,0-3,3
HSX743.178,4 +743.167,4 (6.756.066,8%) 2,49,5
HSX256.573,7 +256.545,8 (919.519,1%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược