MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: MBB – TCT Trực thăng Việt Nam đăng ký bán gần 53 triệu quyền mua cổ phiếu

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 4/1/2013.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: TCT Trực thăng Việt Nam

Mã chứng khoán: MBB

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán quyền mua: 52.882.207 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Hà Tiến Dũng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT Trực thăng Việt Nam

Số lượng quyền mua hiện có sau khi chốt quyền: 52.882.207 quyền mua

Số lượng quyền mua đăng ký bán: 52.882.207 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 52.882.207

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: ngày 4/1/2013


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược