LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: Lợi nhuận Quý III giảm mạnh do chi phí lãi vay cao

Công ty cổ phần Lilama 7 (LM7) thông báo kết quả kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2011 với sự sụt giảm mạnh của các chỉ tiêu kinh doanh.

Mặc dù doanh thu thuần trong Quý III của LM7 tăng khá mạnh 51,4% so với cùng kỳ 2010, từ 24,3 tỷ đồng lên 36,8 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tăng cao (chiếm tới 5,3 tỷ đồng) trong khi doanh thu tài chính chỉ thu về 12 triệu đồng và lợi nhuận khác gần 25 triệu đồng.

 

Do vậy, lợi nhuận sau thuế Quý III đã sụt giảm 60,5% so với so với cùng kỳ, đạt 341,5 triệu đồng.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LM7 đạt gần 660 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 78,5% cùng kỳ và chỉ hoàn thành 9,2% kế hoạch năm.

 

Con số lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt có 495 triệu đồng, giảm mạnh 78,5% so với 2,3 tỷ đồng của cùng kỳ 2010.

 

Được biết, năm 2011 LM7 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị SXKD đạt 230 tỷ đồng, tổng doanh thu 155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7,2 tỷ đồng và chia cổ tức 8%/năm.

 

Báo cáo chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -33,9 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX3,0 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM15,2 +1,9 (14,3%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX7,9 +0,7 (9,7%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược