LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: Lợi nhuận 6 tháng giảm 86% so với cùng kỳ

CTCP Lilama 7 (LM7) công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 với sự sụt giảm khá mạnh của chỉ tiêu lợi nhuận.

Lilama 7 hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành là chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ điện.

 

Trong quý II, doanh thu thuần của LM7 đạt 35,67 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010. Nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm 86% so với cùng kỳ, khi đạt 133 triệu đồng.

 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 công ty đạt 50 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với cùng kỳ 2010 và lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt 170 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty lãi 1,43 tỷ đồng.

 

Được biết, năm 2010 LM7 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị SXKD đạt 230 tỷ đồng, tổng doanh thu 155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7,2 tỷ đồng và chia cổ tức 8%/năm.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,0 -1,5 (-4,8%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 0,59,5
UPCOM0,0 -15,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX10,0 -0,1 (-1,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược