LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: Đặt kế hoạch tăng 41% lợi nhuận năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Lilama 7 (LM7) đã thông qua mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2010.

Theo đó, năm 2010 LM7 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị SXKD đạt 230 tỷ đồng, tổng doanh thu 155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 7,2 tỷ đồng và chia cổ tức 8%/năm.

Năm 2010, LM3 đạt 137,6 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 5,2 tỷ đồng và quyết định chia cổ tức 6%/năm

So với kết quả thực hiện năm 2010 thì chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2011 đã tăng 67% và lợi nhuận cũng đã tăng 41%.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -28,5 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -12,2 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,0 -0,2 (-9,1%) 0,59,5
UPCOM10,5 -1,8 (-14,6%) 2,54,3
HSX22,0 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 1,24,1
HNX2,4 -0,2 (-7,7%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,2 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -11,3 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -7,5 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược