LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: 7/4 ngày chốt danh sách để ĐHCĐ thường niên

CTCP Lilama 7 (LM7) thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2011.

Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông                                                              

 

Mệnh giá                          :  10.000 đồng

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2011

 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2011

 

Lý do và mục đích :  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

 

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

 

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2011

 

Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Lilama 7, 332 Đường 2/9, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 

Nội dung họp:

 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

 

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2010;


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 -1,0 (-3,1%) 2,76,0
UPCOM8,4 -5,6 (-40,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,9 +0,1 (12,5%) 1,73,5
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 2,52,9
HNX6,2 +0,5 (8,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược