LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

Báo cáo thường niên: LM7 - Đặt mục tiêu lợi nhuận 5 tỷ đồng năm 2013

Về kế hoạch kinh doanh 2013, LM7 đặt kế hoạch doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 6%.

Theo báo cáo thường niên, năm 2012 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 3,391 triệu đồng (tương ứng 67,82% so với kế hoạch).

Nguyên nhân không đạt lợi nhuận so với kế hoạch là do lãi vay ngân hàng lớn, chí phí đầu vào liên tục tăng cao dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

Về kế hoạch kinh doanh 2013, LM7 đặt kế hoạch doanh thu 175 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng và dự kiến cổ tức 6%.

Báo cáo chi tiết


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,1 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -15,7 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -1,7 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM10,2 -1,5 (-12,8%) 2,54,3
HSX25,0 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -5,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM1,3 -0,2 (-13,3%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX9,0 +0,8 (9,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược