LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

KQKD 2012: LM7 lãi 2,6 tỷ đồng, tăng 112% so với năm trước

Năm 2012, doanh thu đạt 182,27 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,56 tỷ đồng, tăng 112% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần  LILAMA 7 (LM7) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2012.

Tính riêng quý 4/2012, LM7 doanh thu thuần đạt hơn 104 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2011.

Mặc dù doanh thu tài chính trong kỳ đạt không đáng kể nhưng do chi phí tài chính (chi phí lãi vay) và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt là 7% và 20%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế LM7 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, từ hơn 700 triệu lên 1,67 tỷ đồng.

Năm 2012, doanh thu đạt 182,27 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế đạt 2,56 tỷ đồng, tăng 112% so với năm 2011.

BCTC chi tiết


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 -1,0 (-3,1%) 2,76,0
UPCOM8,4 -5,6 (-40,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -4,1 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,9 +0,1 (12,5%) 1,73,5
HNX0,0 -12,1 (-100,0%) 2,52,9
HNX6,2 +0,5 (8,8%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược