LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

Phân phối lợi nhuận: LM7 trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 2%

Thời gian thực hiện: 01/02/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LM7 của CTCP Lilama 7 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2013

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2013

Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

Tỷ lệ thực hiện: 2% (01 cổ phần được nhận 200 đồng)

Thời gian thực hiện: 01/02/2013

Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lilama 7 từ ngày 01/02/2013 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh thư nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,8 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX1,7 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -9,3 (-100,0%) 2,54,3
HSX132.710,7 +132.685,7 (530.742,6%) 2,43,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -10,8 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược