LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

KQKD 9 tháng: LM7 lợi nhuận tăng 79% so với cùng kỳ

Riêng quý 3/2012 LM7 lãi 318 triệu đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012

Riêng quý 3/2012 LM7 đạt 20,72 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% và LNST đạt 318 triệu đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, LM7 đạt 78,21 tỷ đồng doanh thu, giảm 10%, LNTT đạt 1,15 tỷ đồng, tăng 74% và LNST đạt  879 triệu đồng, tăng 79% so với năm 2011

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

QIII/2012

QIII/2011

Thay đổi

9T/2012

9T/2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

20.72

36.85

-43.77%

78.21

86.91

-10.01%

LNTT

0.35

0.46

-23.91%

1.15

0.66

74.24%

LNST

0.32

0.34

-5.88%

0.88

0.49

79.59%


Theo - LM7/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -33,9 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX3,0 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM15,2 +1,9 (14,3%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX7,9 +0,7 (9,7%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược