LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: Giải trình cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp

Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7) giải trình cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp.

Công ty cổ phần Lilama7 đã nhận được công văn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào lúc 17 h 00 ngày 17 tháng 02 năm 2012, và Công ty cổ phần Lilama7 xin giải trình như sau:

- Hiện nay Công ty cổ phần Lilama7 đang sản xuất kinh doanh bình thường.

- Việc cổ phiểu giảm giá sàn nhiều lần liên tiếp là do thị trường, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty .

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,0 -1,5 (-4,8%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,8 -0,3 (-9,7%) 0,59,5
UPCOM0,0 -15,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX10,0 -0,1 (-1,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -17,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược