LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

LM7: Yêu cầu giải trình lý do cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên liên tiếp

Sở GDCK Hà nội yêu cầu Công ty Cổ phần Lilama 7 (LM7) giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp.

Giá cổ phiếu của CTCP Lilama 7 (mã LM7) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 08/02/2012 đến 14/02/2012. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu LM7 và có kết quả như sau:

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LM7

STT

Ngày GD

Giá BQ (1000 đồng)</o:p>

Khối lượng giao dịch

% thay đổi giá so với phiên trước

% thay đổi HNX - Index

KL đặt mua

KL đặt bán

KL khớp

1

08/02/2012

5

2,000

12,100

2,000

- 5.66

1.94

2

09/02/2012

4.7

100

14,700

100

- 6

0.13

3

10/02/2012

4.4

100

7,700

100

- 6.38

- 1.77

4

13/02/2012

4.1

100

6,800

100

- 6.82

- 2.63

5

14/02/2012

3.9

600

6,800

600

- 4.88

0.82

 

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,5 -2,5 (-7,4%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM14,8 -2,6 (-14,9%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX9,0 +0,4 (4,7%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -15,9 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược