LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch LDP chưa bán được CP

Lý do: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bê

Mã chứng khoán: LDP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.785 CP (tỷ lệ 0,23%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Thắng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11.033 CP (tỷ lệ 0,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.785 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.785 CP (tỷ lệ 0,23%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân

Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 19/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,0 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -20,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,1 (-100,0%) 3,94,8
HSX35.389,6 +35.377,5 (292.375,7%) 2,25,1
UPCOM12,1 0,0 (0,0%) 3,63,2
HSX663.552,9 +663.462,9 (737.181,0%) 7,410,1
HNX43,5 +0,5 (1,2%) 3,16,6
HSX8.848,2 +8.767,3 (10.837,2%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,6 (-100,0%) 2,82,3
HSX52,9 0,0 (0,0%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược