LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch LDP chưa bán được CP

Lý do: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bê

Mã chứng khoán: LDP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.785 CP (tỷ lệ 0,23%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Thắng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11.033 CP (tỷ lệ 0,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.785 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.785 CP (tỷ lệ 0,23%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân

Ngày bắt đầu giao dịch: 19/09/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 19/10/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -16,1 (-100,0%) -0,8-3,7
UPCOM20,5 +2,6 (14,5%) 4,34,0
HNX0,0 -13,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX247.726,2 +247.711,6 (1.696.654,9%) 2,25,1
UPCOM0,0 -17,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX115.016,8 +114.914,3 (112.111,5%) 7,410,1
HNX40,0 +2,0 (5,3%) 3,16,6
HSX583.926,7 +583.837,7 (655.997,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX132.710,9 +132.659,8 (259.608,3%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược