LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Kết quả kinh doanh: 9 tháng, lợi nhuận LDP vượt kế hoạch cả năm

9 tháng đầu năm LDP không có dòng tiền từ hoạt động tài chính. Công ty tiếp tục duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hay dài hạn đến cuối quý 3/2012.

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Nhìn chung kết quả kinh doanh của LDP không có biến chuyển nhiều so với cùng kỳ năm trước. Quý III/2012, doanh thu thuần của công ty đạt 102,11 tỷ đồng, tăng gần 10% so với quý 3/2011.

Tuy nhiên, do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, lãi gộp quý 3 của LDP chỉ đạt 12,76 tỷ đồng, giảm 4,56% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của LDP trong quý đạt 6,16 tỷ đồng, giảm 23,3% so với quý 3/2011.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận  quý III giảm ít hơn vì thuế thu nhập doanh nghiệp 9 tháng 2012 được giảm 30% và tính vào quý III . Trong khi đó cùng kỳ không được giảm.

Lũy kế 9 tháng, LDP lãi 17,16 tỷ đồng trước thuế, vượt 7,25% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2012 (16 tỷ đồng)

9 tháng đầu năm LDP không có dòng tiền từ hoạt động tài chính. Công ty tiếp tục duy trì tình trạng không vay nợ ngắn hay dài hạn đến cuối quý III/2012. 


Theo - LDP/TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,7 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,1 -0,2 (-1,6%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược