LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch LDP chưa mua được cổ phiếu

Lý do: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Thắng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: LDP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.033 CP (tỷ lệ 0,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.033 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.033 CP (tỷ lệ 0,32%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không đạt kỳ vọng cá nhân

Ngày bắt đầu giao dịch: 21/08/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 21/09/2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX39,0 +0,2 (0,5%) -0,8-3,7
UPCOM18,8 -3,2 (-14,5%) 4,34,0
HNX0,0 -12,4 (-100,0%) 3,94,8
HSX203.489,4 +203.480,1 (2.187.957,7%) 2,25,1
UPCOM10,4 -0,8 (-7,1%) 3,63,2
HSX477.758,3 +477.675,8 (579.001,0%) 7,410,1
HNX42,4 -0,4 (-0,9%) 3,16,6
HSX8.848,2 +8.768,7 (11.029,8%) 5,75,2
UPCOM10,6 -1,8 (-14,5%) 2,82,3
HSX345.047,6 +344.990,6 (605.246,7%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược