LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Giao dịch nội bộ: Vợ Chủ tịch HĐQT LDP đăng ký bán 7.785 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ 24/09/2012 - 19/10/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bê

Mã chứng khoán: LDP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.785 CP (tỷ lệ 0,23%)

Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Thắng

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 11.033 CP (tỷ lệ 0,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.785 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/09/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/10/2012.
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,3 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -13,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.765,1 (509.101,6%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX548.537,4 +548.435,4 (537.681,7%) 7,410,1
HNX36,9 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.765,4 (10.573,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX141.558,3 +141.507,6 (279.107,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược