LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Giao dịch nội bộ: Chủ tịch LDP đăng ký bán 11.033 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ 23/08/2012 - 21/09/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Thắng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: LDP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.033 CP (tỷ lệ 0,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11.033 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/08/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/09/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX38,4 +0,5 (1,3%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -16,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,5 +0,2 (1,6%) 3,94,8
HSX380.436,6 +380.427,3 (4.081.837,4%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX654.705,5 +654.621,0 (774.699,4%) 7,410,1
HNX42,9 +0,1 (0,2%) 3,16,6
HSX77,0 0,0 (0,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,4 (-100,0%) 2,82,3
HSX8.847,9 +8.791,9 (15.699,9%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược