LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

LDP: Đính chính đăng ký giao dịch cổ phiếu

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đính chính đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan CTCP Dược Lâm Đồng.

Căn cứ thông báo đính chính giao dịch cổ phiếu LDP của ông Phạm Xuân Hùng, người có liên quan với bà Phạm Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

-   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch đã thông báo: Bán 20.000 CP; Mua 20.000CP

-   Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch đính chính: Bán 20.000 CP

-   Các nội dung khác đã công bố không thay đổi.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược