LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Lợi nhuận 6 tháng của LDP thực hiện gần 70% kế hoạch

CTCP Dược Lâm Đồng (LDP) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận sau thuế đạt 8,26 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 7,73 tỷ đồng của cùng kỳ.

Doanh thu thuần của LDP trong thời gian này tăng mạnh so với mức 157,36 tỷ đồng của cùng kỳ, đạt 209,11 tỷ đồng, nhưng do giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nên lãi gộp chỉ tăng khoảng 4 tỷ đồng, đạt hơn 27 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí, công ty lãi thuần 10,52 tỷ đồng. Công ty cũng nhận thêm 487 triệu đồng từ lợi nhuận khác, nên lợi nhuận trước và sau thuế đạt lần lượt 11 tỷ đồng và 8,26 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm là 16 tỷ đồng, thì 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của LDP đã hoàn thành gần 70%.

Tính riêng quý 2 vừa qua, doanh thu thuần của công ty tăng nhẹ so với quý trước, đạt 107,55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức tương đương, đạt hơn 4,13 tỷ đồng.


Theo - LDP/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,7 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX12,1 -0,2 (-1,6%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,4 -0,6 (-1,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược