LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Kết quả kinh doanh: Quý II, lợi nhuận LDP giảm 15%

Chi phí tài chính quý 2/2012 tăng gần gấp đôi soi với quý I với mức tăng 1,3 tỷ đồng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc suy giảm lợi nhuận quý II/2012 của LDP.

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP) công bố Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2012.

Doanh thu thuần của LDP quý II/2012 đạt 107,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái góp phần làm Doanh thu thuần 6 tháng đạt 209 tỷ đồng, tăng 33% so với 6 tháng đầu năm 2011. Tuy nhiên, do tỷ trọng Giá vốn/Doanh thu thuần tăng, nên Biên lợi nhuận gộp kỳ này giảm xuống còn 12% so với 14,4% quý II/2011.

Lợi nhuận sau thuế của LDP quý II/2012 đạt mức 4,1 tỷ đồng, giảm 15% so với quý I/2011. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng, LDP vẫn đạt mức tăng lợi nhuận 7,8% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý quý 2/2012 tăng gần gấp đôi so với quý I với mức tăng 1,3 tỷ đồng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc suy giảm lợi nhuận quý 2/2012 của LDP.

Nhờ kiểm soát tốt các khoản Hàng tồn kho và phải trả ngắn hạn, đặc biệt là các khoản chi khác từ hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2012, dòng tiền từ kết quả hoạt động kinh doanh của LDP đạt con số 18,9 tỷ đồng, tăng gần 12 lần so với cùng kỳ. Điều này góp phần nâng số dư tiền mặt của LDP tại thời điểm 30/6/2012 lên 20 tỷ đồng so với 14 tỷ đồng đầu năm 2012.

 


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược