LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

LDP:31/5 GDKHQ trả cổ tức bằng tiền 30%

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo, ngày 31/5/2012 là ngày chốt quyền trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 30% của CTCP Dược Lâm Đồng (LDP).

1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

2. Mệnh giá: 10.000 đồng

 

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2012

 

4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2012

 

5. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2011:

 

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

 

- Thời gian thực hiện: 15/06/2012

 

- Địa điểm thực hiện:

 

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty. Địa chỉ: số 06A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân từ ngày 15/06/2012.

 

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

 

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,6 +0,4 (1,2%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -19,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX11,9 -0,7 (-5,6%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,7 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX39,3 +1,1 (2,9%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược