LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

LDP: Thay đổi nhân sự

CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar thay đổi nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn

 

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Thế Chiến

 

- Ngày hiệu lực: 09/05/2012.

 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,0 +0,2 (1,4%) -0,8-3,7
UPCOM13,6 -1,9 (-12,3%) 4,34,0
HNX13,2 0,0 (0,0%) 3,94,8
HSX35.389,6 +35.375,6 (252.682,7%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX318.506,0 +318.404,2 (312.774,3%) 7,410,1
HNX37,0 +0,1 (0,3%) 3,16,6
HSX88.474,5 +88.391,6 (106.624,3%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX106.168,9 +106.117,3 (205.653,6%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược