LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

LDP: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 với tỷ lệ 30%

Ngày 14/05 vừa qua, CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar (HNX: LDP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và việc trả cổ tức năm 2011 với tỷ lệ lên đến 30%.

Việc chia cổ tức cao được thực hiện trên kết quả kinh doanh năm 2011 vượt xa kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu thuần vượt 82.84%, đạt 353 tỷ đồng; giá trị tổng sản lượng vượt 25.38%, đạt 105.32 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 27.22 tỷ đồng và 22.39 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra là 16 tỷ và 12 tỷ đồng.

Năm 2012, công ty tiếp tục đặt kế hoạch khiêm tốn, với 225 tỷ đồng doanh thu; giá trị tổng sản lượng 90 tỷ đồng và 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Công ty cũng dùng 17.57 tỷ đồng để đầu tư một số hạng mục Phú Hội và 482 triệu đồng cho thiết bị máy móc. Nguồn vốn sử dụng sẽ được huy động từ quỹ phát triển của công ty và vay ngân hàng. 


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX33,2 +0,2 (0,6%) -0,8-3,7
UPCOM25,6 +3,3 (14,8%) 4,34,0
HNX12,0 +0,1 (0,8%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX38,2 +0,5 (1,3%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược